משכן
 • פרשת ‘צו’: איפה הכסף

  כשזה מגיע לכיס, כולנו הרי יודעים לדחות דברים, לכן משה מזרז את בני ישראל ומבהיר שבכל הקשור לעבודת המשכן, ה ...

  כשזה מגיע לכיס, כולנו הרי יודעים לדחות דברים, לכן משה מזרז את בני ישראל ומבהיר שבכל הקשור לעבודת המשכן, הדבר לא נתון לשיקול דעתם אחרי שבשבת הקודמת התחלנו את חומש 'ויקרא' עם פירוט הקורבנות שמביאים למשכ ...

  קרא עוד
 • לתת גם ללא פרסום

  פרשת השבוע, פקודי, החותמת את ספר שמות, מלמדת אותנו פרק בנתינה והקרבה השבת נקרא את פרשת 'פקודי' שמסיימת את ...

  פרשת השבוע, פקודי, החותמת את ספר שמות, מלמדת אותנו פרק בנתינה והקרבה השבת נקרא את פרשת 'פקודי' שמסיימת את חומש שמות ואת תיאור בניית המשכן. בפרשה נקרא את סיכום התרומות שהתקבלו לטובת הקמת המשכן והשימושי ...

  קרא עוד