אברהם אבינו
  • אך זהו נס: פרשת לך לך

    הברית מבטאת קשר מיוחד שיש לכל יהודי עם הקב"ה השבת אנו קוראם את פרשת 'לך-לך', שמספרת את סיפורו של היהודי ה ...

    הברית מבטאת קשר מיוחד שיש לכל יהודי עם הקב"ה השבת אנו קוראם את פרשת 'לך-לך', שמספרת את סיפורו של היהודי הראשון – אברהם אבינו. הפרשה נפתחת בציווי שציווה אותו הבורא ללכת מארצו וממולדתו ומבית אביו, לעבר ...

    קרא עוד