• ראש השנה: רואים את הקולות

  אנו שמחים בראש השנה, ובטוחים שנזכה לכתיבה וחתימה טובה המצווה המרכזית של ראש-השנה היא תקיעת שופר, שבקולו א ...

  אנו שמחים בראש השנה, ובטוחים שנזכה לכתיבה וחתימה טובה המצווה המרכזית של ראש-השנה היא תקיעת שופר, שבקולו אנו ממליכים על עצמנו מחדש את הקב"ה כמלך. בשבת הצמודה לראש-השנה קוראים את פרשת האזינו. במרכזה שיר ...

  קרא עוד
 • פרשת כי תבוא: תודה על כל מה שנתת

  הישיבה בארץ ישראל אינה תוצאה של עוצמה צבאי וכשרון מדיני, אלא מתת א-ל בפרשת השבוע 'כי תבוא' ממשיך משה להכי ...

  הישיבה בארץ ישראל אינה תוצאה של עוצמה צבאי וכשרון מדיני, אלא מתת א-ל בפרשת השבוע 'כי תבוא' ממשיך משה להכין את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. כבר בתחילת הפרשה מופיעה מצוות ביכורים: לאחר שבני ישראל יסיימו ...

  קרא עוד
 • פרשת כי תצא: אלוקים בפרטים הקטנים

  פרשת השבוע "כי תצא" נפתחת בכללי ההתנהגות הראויה בעת מלחמה ובהמשך מפורטות בה מצוות רבות, המציגות את מערכת ...

  פרשת השבוע "כי תצא" נפתחת בכללי ההתנהגות הראויה בעת מלחמה ובהמשך מפורטות בה מצוות רבות, המציגות את מערכת הערכים הראויה לעם היהודי, הן בעניינים שבין אדם לחברו והן בעניינים שבין אדם למקום- לקדוש ברוך הו ...

  קרא עוד
 • חוקר וסדר: פרשת שופטים

  פרשת השבוע 'שופטים' נפתחת בציווי להקים את הרשות השופטת והרשות המבצעת, ומפנה שורה של ציוויים שנועדו לאפשר ...

  פרשת השבוע 'שופטים' נפתחת בציווי להקים את הרשות השופטת והרשות המבצעת, ומפנה שורה של ציוויים שנועדו לאפשר חיים תקינים תחת מערכת אכיפת חוק ראויה. אחד מהעקרונות הוא שיש למנות שופטים ושוטרים שידונו על פי ...

  קרא עוד
 • רחמים, סליחות ומוות: פרשת ראה

  השבת בבתי הכנסת יוציאו שני ספרי תורה. בראשון יקראו את פרשת השבוע ראה, שנפתחת בדברי משה לפיהם עומדות לפנינ ...

  השבת בבתי הכנסת יוציאו שני ספרי תורה. בראשון יקראו את פרשת השבוע ראה, שנפתחת בדברי משה לפיהם עומדות לפנינו שתי דרכים, ואנו נקראים לבחור בדרך הברכה. בספר השני, לכבוד ראש חודש אלול שחל השבת, נקרא על הקו ...

  קרא עוד
 • פרשת עקב: להיות אור לגויים

  בפרשת השבוע "עקב" משה רבנו מוסיף ומעורר את העם העומד להיכנס לארץ לקיים את התורה ומצוותיה. בפרשה גם מתוארו ...

  בפרשת השבוע "עקב" משה רבנו מוסיף ומעורר את העם העומד להיכנס לארץ לקיים את התורה ומצוותיה. בפרשה גם מתוארות מעלותיה המיוחדת של ארץ-ישראל, ארץ שעיניו של הקדוש-ברוך-הוא נתונות אליה כל ימות השנה, וניתנו ה ...

  קרא עוד
 • פרשת ואתחנן: העצים הנדיבים

  השבת פרשת 'ואתחנן' בני ישראל ממשיכים לשמוע ממשה את סקירת אירועי שנות המדבר. בפרשה גם מתואר מעמד הר-סיני, ...

  השבת פרשת 'ואתחנן' בני ישראל ממשיכים לשמוע ממשה את סקירת אירועי שנות המדבר. בפרשה גם מתואר מעמד הר-סיני, מופיעה בה פרשת 'שמע ישראל' וניתנו בה אזהרות לשמור על ייחודו של עם-ישראל לעתיד. היום יום שישי, ח ...

  קרא עוד
 • פרשת דברים: התורה לא מספיקה

  שבת נקרא בתורה את פרשת דברים - כשמו של החומש אותו היא פותחת, שמכונה גם 'משנה תורה'. למעשה כמעט כל ספר דבר ...

  שבת נקרא בתורה את פרשת דברים - כשמו של החומש אותו היא פותחת, שמכונה גם 'משנה תורה'. למעשה כמעט כל ספר דברים הוא סיכום מפורט של משה רבנו של ארבעת החומשים שסיימנו. בשנה הארבעים לצאת ישראל ממצרים, בראש ח ...

  קרא עוד
 • פרשת מטות מסעי – על אהבה ושנאת חינם

  השבת קוראים את שתי הפרשיות האחרונות בספר במדבר. פרשת מטות מתחילה בדיני הנדרים, ובהמשך מפורטות המלחמות שנל ...

  השבת קוראים את שתי הפרשיות האחרונות בספר במדבר. פרשת מטות מתחילה בדיני הנדרים, ובהמשך מפורטות המלחמות שנלחמו בני-ישראל ערב כניסתם לארץ. פרשת מסעי מגוללת את נדודי בני-ישראל בארבעים שנות המדבר, ומפרטת א ...

  קרא עוד
 • פרשת פנחס – קנאות ושכר בצידה

  פרשת השבוע פנחס, באה בהמשך לסיום הפרשה הקודמת (בלק) שסיפרה על אירוע דרמטי: אלפים מתוך עם ישראל, נהו אחרי ...

  פרשת השבוע פנחס, באה בהמשך לסיום הפרשה הקודמת (בלק) שסיפרה על אירוע דרמטי: אלפים מתוך עם ישראל, נהו אחרי המואביות שהוצבו כנערות פיתוי, ונכשלו בהמשך גם בעבודת אלילים- שעונשה הוא מוות. אל שיא ההידרדרות ...

  קרא עוד