פרשת שלח לך ומעשה בארבע כנפות

פרשת שלח לך ומעשה בארבע כנפות
הצום נדחה. הכותל המערבי
צילום: אתר pixabay.com

פרשת שלח עוסקת בין היתר במצוות הציצית ובחשיבותה.
חייל לובש מדים, הוא חייל בצבא וכל מי שרואה אותו לבוש במדים יודע שהא חייל. גם ליהודי יש מדים שהם ציצית, תפילין, כיפה ועוד, וכל מי שרואה אותו לבוש בהם יודע שהוא יהודי, חייל בצבא ה’ וגם נסיך, בן של מלך שלבוש בבגדים מיוחדים כנאמר: “המתעטף בציצית, מלאכים מכריזים לפניו: הבו יקר לבן המלך”.

שאלה למחשבה: למה כדאי ללבוש ציצית?

הצעת תשובה *כל מצווה כדאי לקיים, אך מטבעו של האדם שכאשר הוא יודע “מה ייצא לי מזה?!” והוא מצליח להבין כיצד הוא מתחבר למצוה, בהתאם לאופיו ולמה שמתאים לו, קל לו יותר לעשות דברים, שאולי קשה לו מסיבות שונות לעשותם (בקשר לציצית ייתכן שאדם חש שחם לו בלובשו אותה או מסורבל לו ועוד, אך צריך ללבוש את הציצית ברצון ובשמחה, להתגבר על התירוצים ולהתרגל).

הכותל

יש אנשים רבים שמגיל שלוש לובשים ציצית ומברכים עליה בכל יום, הם יודעים שהם זוכים לקיים מצוה ש-ה’ אמר לקיימה ושמחים בכך, אך גם אם עברת כבר את גיל שלוש ועדיין לא התחלת ללבוש ציצית, ואולי נראה לך שאין חובה בכך [ה’ ציוה “ועשו להם ציצִת על כנפי בגדיהם לדֹרֹתם” (במדבר ט”ו,38). אם אדם לובש בגד עם ארבע כנפות – יש חובה לשים חוטי ציצית.], כדאי לך למהר ולעשות זאת, כי יש בציצית דברים טובים רבים.

*אתה חכם. והרי כל אדם רוצה להיחשב כחכם, ולא שחלילה יאמרו עליו שהוא טיפש. בלובשך את הציצית, לא תיחשב כעם הארץ (= אדם שאין לו השכלה).

“שנו רבותינו: איזהו עם הארץ? רבי יהושע אומר: כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו. רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו” (ברכות מ”ז,ע”ב)

* הציצית מספקת הגנה על גוף האדם וגם על נשמתו “תיקנו פרשת ציצית בקריאת שמע. ובדירתו של אדם [במזוזה] נמצא פרשת קריאת שמע, חוץ מפרשת ציצית, שחסר משם. אלא כשאדם מתעטף בביתו בציצית, ויוצא בו לפתחו, הרי נשלם. והקב”ה שמח בו … ויצא מפתח ביתו במצווה זו “.

*הציצית מוסיפה קדושה לאדם. נאמר בספרי: “והייתם קדושים לאלוקיכם”(במדבר ט”ו,40) זו קדושת ציצית, מגיד שהציצית מוסיפה קדושה לישראל”. פירוש דעת סופרים: “הציצית היא מכשיר (=כלי) רוחני להמשכת רוח עליונה על האדם הן פועלות את פעולתן באמצעות הבגדים בעלי ארבע כנפות , כנף אחד לכל רוח מארבע רוחות העולם שעל ידן נעשה האדם מוקף ברוחניות מכל צדדיו, והן מקדשות את האדם בימות החול וגם בשבתות”.

קדושים תהיו | צילום אתר 123rf
קדושים תהיו | צילום אתר 123rf
M

*הציצית מזכירה לאדם את חובתו לקיים מצוות “וראיתם אותו – וזכרתם”(במדבר ט”ו,39). חז”ל אמרו (מנחות מ”ג,ע”ב) בקשר לכך: “הראייה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשייה, שנאמר: “למען תזכרו ועשיתם”.
לא די בכך שאדם זוכר דברים, או חושב עליהם באופן עיוני, אלא חובה לעשות דבר מה. בספר החינוך נכתב שורש המצוה: “למען נזכור כל מצוות ה’ תמיד. ואין לך דבר בעולם יותר טוב לזיכרון כמו נושא חותם אדונו קבוע בכסותו, אשר יכוסה בו תמיד, ועיניו ולבו בו כל היום”.

*הציצית היא מגן ובלם היא שומרת על האדם שלא ייטה אחרי לבו ואחרי הדברים שעיניו רואות, שעשויים למושכו לדברים לא טובים “לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם” (במדבר ט”ו,39) אם ירצה האדם לעשות דבר שאינו ראוי, הציצית שהוא לובש תסייע לו להישמר ולהצליח לא לחטוא.

*הציצית עולה מעט כסף, אך ערכה רב. האדם מקיים את מצות ה’ וחש קשור אליו ו-ה’ אוהב את האדם שמתאמץ לקיים את מצוותו. מסופר על הגאון רבי אליהו מווילנה (=הגר”א) שכאשר הרגיש שקרובה שעת פטירתו מן העולם, אף שחש אותה שעה חולשה יתרה, אחז בשארית כוחותיו ב’ארבע כנפות’ שלו ואמר: על הכתוב ‘וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה”, שנינו בירושלמי: ‘וראיתם אותם אין כתיב כאן, אלא: וראיתם אותו (= את ה’) מגיד שכל המקיים מצוות ציצית, כאילו מקבל פני שכינה’ (ברכות א, ב). הוא פרץ בבכי ושפתיו לחשו: “מה קשה הפרידה מעולם המעשה, שבו שהיתי עד עתה. הן בשכר מצווה העולה פרוטות, כמצוות ציצית, אדם זוכה לקבל פני שכינה”. כמה עולה ציצית? ובזכות מצוה זו האדם זוכה להיות אהוב ורצוי על ה'”.

*את/ה מתפלל/ת בכל יום “ותחזינה עינינו בשובך לציון” ורוצה לזכות ולהיות בזמן הגאולה – ומה עליך לעשות לשם כך? הציצית תסייע לאדם לזכות להיות בזמן הגאולה. רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (ה’חפץ חיים’), כתב (משנה ברורה, סימן ח) “משמע מן הכתובים, כי היהודים שיישארו לעת הקץ יהיו מצויינים במצוות ציצית, כמו שכתוב: “בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי (= הכוונה לציצית המתנוססת בכנף הבגד היהודי) לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֱלֹקִים עִמָּכֶם”(זכריה ח,22-23).

ליל שבועות בכותל המערבי צילום ויקפדיה
ליל שבועות בכותל המערבי צילום ויקפדיה

* בתקופות שונות, בהן לא הירשו ליהודים ללבוש ציצית, הם לא ויתרו על כך והתאמצו לשמור על המצוה במסירות נפש. יש סיפורים רבים מזמן השואה על יהודים שלבשו ציצית על אף הסיכון שהיה כרוך בכך ויהודים שהתאמצו להשיג ציצית ודברי קדושה נוספים כאשר זה היה אסור בברית המועצות, וכיום?

אין מישהו שאוסר עליך לקיים את המצוה, אז זו כבר סיבה לשמוח שאפשר לקיים מצוות באופן חופשי וגלוי, אפשר ללבוש ציצית ולברך עליה , לחשוב על משמעות המצוה בכלל ועל משמעותה עבורך, לשמר את הכרת הטובה ל-ה’ על שקיים את הבטחותיו לנו ורוצה להיות בקשר קבוע אתנו, ולהתרגש שוב ושוב כמו בפעם הראשונה בה לבשת את הציצית.
שבת שלום, שנשמח במצוות ונרצה לקיימן. עדנה ויג [email protected]


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *