פרשת ניצבים – לא בשמים היא

פרשת ניצבים – לא בשמים היא
אם ההלכה כמותי עץ החרוב שגדל בפתח בית המדרש יוכיח
צילום: מערכת

הגמרא במסכת בבא מציעא (נט:) מתארת לנו את המחלוקת שהייתה בין רבי אליעזר וחכמים בנוגע לטהרת “תנור של עכנאי” שרבי אליעזר טיהרו וחכמים טמאו, והיה רבי אליעזר מביא את כל הראיות שבעולם, ולא קבלו ממנו.

רעות שקד

משראה זאת רבי אליעזר אמר: אם ההלכה כמותי עץ החרוב שגדל בפתח בית המדרש יוכיח, ונעקר עץ החרוב ממקומו וזז מאה אמה. אמרו לו חכמים: אין מביאים ראיה מן החרוב. אמר להם: אם ההלכה כמותי, אמת המים הזורמת ליד בית המדרש תוכיח, והתחילו המים לזרום במעלה ההר. (בטבע המים שיורדים ממקום גבוה לנמוך, וכאן המים עלו מלמטה למעלה). אמרו לו החכמים: אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם ההלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו. התחילו הכתלים להטות עצמם ליפול על החכמים. גער בהם רבי יהושע ואמר לכתלים: אם תלמידי החכמים מתנצחים ומתוכחים בהלכה, מה לכם להתערב בזה?! לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא חזרו למקום מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין הם מוטים ועומדים.

אם ההלכה כמותי עץ החרוב שגדל בפתח בית המדרש יוכיח|צילום: מערכת
אם ההלכה כמותי עץ החרוב שגדל בפתח בית המדרש יוכיח|צילום: מערכת


אמר להם רבי אליעזר: אם הלכה כמותי, מן השמים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה: “מה לכם אצל רבי אליעזר, שההלכה כמותו בכל מקום”! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: “לא בשמים היא”. מסבירה הגמרא: “מה זה לא בשמים היא? אמר רבי ירמיהו, שכבר ניתנה תורה מהר סיני ואין משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה “אחרי רבים להטות”. מספרת הגמרא: באותו הזמן פגש רבי נתן את אליהו הנביא ושאלו: כיצד התייחס הקב”ה למעשה זה של החכמים. אמר לו אליהו: “חייך הקב”ה ואמר, נצחוני בני, נצחוני”!

אומר הגאון רבי ישראל מסלנט זצ”ל, הסיבה שרבי יהושע עמד על רגליו כשדיבר נגד קבלת ההלכה על ידי בת קול מהשמים מה שהוא לא עשה בשאר הדברים, זאת משום שידע שהתלמידים לא יתפעלו ויתלהבו ממופתים של הזזת חרוב או אמת מים, שהרי ידעו את כוחם של לומדי התורה. אך בשעה שיצאה בת קול מהשמים לטובת רבי אליעזר, חשש רבי יהושע שמא כעת התלמידים יהססו ויחשבו שיש להתחשב בדבר ולפסוק כרבי אליעזר אף על פי שההלכה קובעת שאחרי רבים להטות וההלכה כחמים, לכן נעמד רבי יהושע על רגליו והכריז קבל עם ועדה “לא בשמים היא”, ולא באה בת הקול אלא לנסות אותנו האם נסוג מההלכה שקבלנו מרבותינו לטמא את התנור.

אף אנו נלמד מכאן שגם אם רואים אנשים העושים מופתים גדולים ונוראים אך דבריהם סותרים את דרך התורה וההלכה המסורה לנו מדור לדור מאבותינו, אין לנו להתפעל ממופתים אלו, ולעולם לא נסטה מדרך התורה והמצוות.

שבת שלום


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *