כוחנו באחדותנו, על פרשת דברים

כוחנו באחדותנו, על פרשת דברים

פרשת דברים מוכיחה כי כאשר בני ישראל מאוחדים הם יכולים להצליח בכל דבר.

עדנה ויג

“אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל” (דברים א’,1) משה מדבר לכל העם. שאלה למחשבה: מדוע חשוב למשה לדבר לכל העם? הצעת תשובה: ניתן לענות על כך תשובות שונות, שכל אחת מהן נכונה וטובה. רש”י פירש שחשוב שכל העם ישמע את הדברים, באופן זה כל אדם נוכח ויכול להגיב אם רצונו בכך, ולא יוכל לטעון לאחר מכן, כאשר הדברים יועברו אליו, לא על ידי משה עצמו, אלא מפי אדם ששמעם, שאם היה במעמד אמירת הדברים על ידי משה – היה מתנגד לכך.

כדורים פורחים| צילום לע"מ
כדורים פורחים| צילום לע”מ

הגאון רבי אליהו מוילנה (=הגר”א) פירש שהדבר העיקרי שמשה דרש הוא “אל כל ישראל”, שתהיה אחדות בתוך העם ושיחיו כולם מתוך אהבה ואחוה. ניתן לראות שמשה רוצה להעביר מסר של חשיבות אחדות ישראל, גם באסיפת כל העם ביחד וגם בדברים שהוא אומר.

משה מתאר דברים שאירעו לעם כולו. הליכה במדבר, ומעשה שארע במדבר, שכל העם השתתף בו: “ותקרבון אלי כלכם ותאמרו: “נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ” (דברים א’,22). עם ישראל יכול להיות מאוחד, כאשר יש רצון לכך, אך צריך להשתמש באחדות לדברים טובים. כדי שהעם יצליח להיות מאוחד, חשוב להקשיב זה לזה. משה אמר: “שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק” (דברים א’,16).

הרב משה גרילק, בספרו “פרשה ופשרה” (עמ’ 365 ) כתב: “אחת מבקשותיו הראשונות (של משה) מן העם, שאותה ביטא בתחילת מעמד הפרידה טרם מותו, ממש בפתח ספר “דברים”. וכה אמר להם: אתם תיכנסו עוד מעט קט לארץ ישראל, ואני – כבר לא אהיה עמכם. בעזרת הא-ל תקימו בה את מדינת היעוד העברית, ותעצבו – במופת חייכם – את חברת התורה, אבקשכם איפוא – למען יצליח הנסיון הרוחני של התקומה העברית הזאת – שתניחו בתשתית חברתכם את ה”שמוע בין אחיכם”. כלומר חנכו את עצמכם, כבר בראשית הדרך, לשמוע מה בפי רעיכם, הטו אוזן לדברי הזולת. הדבר חיוני לקיומכם.” הרב הוסיף בהמשך דבריו: “נכון, במקורם כיוונה התורה את דבריה אל השופטים בעם…אולם בהרחבה, חל פסוק זה על העם כולו”.

משה מתאר מלחמות, של כל העם ביחד, במספר עמים ובדבריו על המלחמה במלך סיחון שיצא לקראת בני ישראל, הוא מסכם ואומר: “ונלכד את כל עריו” (דברים ב’,34) ובהמשך משתמש במילה “קריה” באומרו: “לא היתה קריה אשר שגבה ממנו” (דברים ב’,36) וכן גם בתיאור המלחמה בעוג מלך הבשן: “ונלכד את כל עריו בעת ההיא, לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם” (דברים ג’,4).השימוש במילה “קריה” אינו רק כמילה נרדפת למילה “עיר”, כדי ליפות את הדברים ולא לחזור ולומר שוב אותה מילה, אלא יש הבדל בין “עיר” ובין “קריה”. “קריה” נֹאמר כאשר יש בעיר אנשים רבים שהם מהווים ביחד קהל מאוחד, האדם שייך לקהילה ודבר זה עוזר לו מבחינות שונות, גם מדרבן, מעודד ומחזק לקיים את המצוות.

להישאר מאוחדים ולנצח | צילום אתר 123rf
להישאר מאוחדים ולנצח | צילום אתר 123rf

ניתן להוכיח זאת מפרשת “מסעי”, אותה קראנו בשבת שעברה, בה נאמר בקשר לערי מקלט: “והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רֹצח מכה נפש בשגגה” (במדבר ל”ה,11) רבי אברהם בן עזרא פירש: “מגזרת קריה”. האדם שרצח בשוגג, בא לקריה שבה יש קהילת אנשים מאוחדת, שקולטת אותו ומצרפת אותו אליה. משה שב ואומר את המילה “אחים” לאורך כל ספר “דברים” וגם בפרשת “דברים” בהקשרים שונים, כדי להדגיש לבני ישראל שהם אחים זה לזה ושיש קשר ביניהם שחובה עליהם לשַמרו.

אחדות הארץ
משה מזכיר את השיחה שהיתה בין שני השבטים גד וראובן ובינו, ומזכיר את סיכום הדברים: “ואַצַו אתכם בעת ההיא לאמר: ה’ אלקיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל…” (דברים ג’,18) “עד אשר יניח ה’ לאחיכם ככם” (=כמו לכם, כפי שלכם יש נחלה בעבר הירדן המזרחי, כך כל שבט יקבל את השטח של נחלתו) (דברים ג’,20) מדברי משה ניתן להסיק שכאשר בני ישראל מאוחדים הם יכולים להצליח בכל דבר. האחדות היא כוח.

גם אם אנשים שונים בעם מציינים את המפריד והמפלג (כגון: שמאל – ימין, דתיים – חילוניים ועוד), יש דברים רבים שמאחדים את עם ישראל. ניתן לראות את הדאגה אחד לשני ואת ההתאחדות כאשר חלילה יש עת קשה לעם ישראל, כפי שכתב חיים חפר בשיר “העם הזה”: “העם הזה המפולג כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה…העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה, כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה”, אך כדאי לכולנו להיות מאוחדים בכל עת. כולנו, כל בני ישראל, שייכים לעם אחד, שכל האנשים בו הם אחים זה לזה, כפי שאמר הנביא מלאכי (ב’, 10): “הלוא אב אחד לכולנו, הלוא א-ל אחד בראנו, מדוע נבגׂד איש באחיו, לחלל ברית אבותינו?!”

ארץ ישראל היא הארץ ששייכת לעם ישראל ועלינו להיות מאוחדים כדי לשמור עליה וכדי להיות חזקים אל מול האויבים. לכולנו ניתנה תורת ישראל וגם מי שעדיין אינו מקפיד על קיום מצוות קלה כחמורה, מחזיק בערכים רבים שכתובים בה.

נידרשת אחדות כדי להצליח לקיים את כל תרי”ג מצוות התורה, כי אדם אחד אינו יכול לקיים את כל המצוות, גם אם הוא רוצה בכך מאוד, שכן יש מצוות שרק גבר יכול לקיים, יש מצוות שמיוחדות לנשים, יש מצוות לכהנים, ויש מצוות שקשורות ללויים ועוד. רק ביחד ניתן להגיע לשמירת כל המצוות. האחדות חשובה כדי שנוכל לחיות חיים טובים ביחד
“וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו אגודה אחת” (תנחומא, נצבים, א).

שבת שלום! יהי רצון ש – ט’ באב יהפוך לששון ולשמחה ולמועד (זכריה ח’,19)


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *