בחן את עצמך : האם אתה קדוש | עדנה ויג

בחן את עצמך : האם אתה קדוש | עדנה ויג
צילום אתר 123rf

הקדוש ברוך הוא קובע: “קדושים תהיו” (ויקרא י”ט,2). אין זה ציווי “היו קדושים!” אלא תיאור מצב. הרב צבי יהודה קוק זצ”ל הסביר את המלים “קדֹשים תהיו”: “ביטוי זה יש לו שני מובנים, ושניהם אמיתיים… המובן הראשון הוא: מצוּוים אתם להיות קדושים… אתם צריכים להיות קדושים, חייבים להיות קדושים. המובן השני: אתם תהיו קדושים, זאת הבטחה ומציאות, לא יתכן אחרת ולא יהיה אחרת, “כי קדוש אני ד’ אלהיכם” (ויקרא י”ט, ב), כי אתם שייכים לי. בהחלט, אתם תהיו קדושים. ככל שתדעו מי אתם, מה אתם ומה חייכם, יותר תזכו לסייעתא דשמיא כדי שתתגלה האמיתיות הפנימית שלכם”. כל בני ישראל צריכים ויכולים להיות קדושים. כדי להיות קדוש לא צריך להיות קדוש מעונה, חלילה, אלא להתנהג באופן מסוים.

שאלה למחשבה: מה צריך לעשות כדי להיות קדוש/ה?

* על כל אדם להידבק ב-ה’ ולהתנהג כפי ש-ה’ מתנהג. על ה’ נאמר השורש ק.ד.ש בקשר לדברים שונים, כגון:  “אלקים דיבר בקֹדשו” (תהלים ס’,8) דיבורו – בקדושה, כך גם האדם ישתדל להרבות בדברי קודש (=תורה, הלכה ועוד) וגם בעת שיחת חולין ישמור על פיו וידבר בנימוס. ” אלקים בקֹדש דרכך ” (תהלים ע”ז,14) דרכו – בקדושה, כך גם האדם ישים לב שהוא מתנהג כראוי בכל מעשה. האדם צריך להיות מעורב עם הבריות ולחיות חיי קדושה גם בענינים ארציים כאכילה (לא לאכול דברים אסורים) , עבודה, מסחר, יחס לזולת ועוד.

*על האדם לשלב תורה ועבודה, לשלב בין הקודש לחול. שלמה זלמן שרגאי (פייבלוביץ) טבע באחד ממאמריו את הסיסמה: “קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה”, סיסמה שהתוותה את דרכם של חניכי “בני עקיבא” ברחבי הארץ וכל אדם יכול לעשות כמותם ולשלב את החול והקודש מידי יום וכך לשדרג את היום ולרוממו, כך שלא יהיה “סתם יום של חול”. שאלה למחשבה: כיצד את/ה משלב/ת את ה קודש בתוך החול ? מה הרגשתך בעשותך כך ?

* התפילות נותנות קדושה לאדם בכל יום. האדם המתפלל מיתעלה ונעשה אדם קדוש יותר.

פעמים רבות בתפילה מוזכר השורש ק.ד.ש. הברכה השלישית בתפילת עמידה היא  “אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה, כי א-ל מלך גדול וקדוש אתה” ובקדושה אומרים: “קדוש קדוש קדוש” ועוד.

* קיום מצוות. אמר הרב אליהו בן אברהם שלמה הכהן בספרו “אזור אליהו“: “בפרשת ציצית אנו אומרים “ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם” אם תקיימו את כל המצוות, אז תהיו קדושים“.בברכה אומר האדם “אשר קדשנו במצוותיו וציונו” על ידי קיום המצוות מתעלה ומתקדש האדם.

* אחדות העם. הקדושה היא כאשר העם מאוחד, כי אדם אינו יכול לקיים בעצמו את כל המצוות, שהרי יש מצוות שהן לגברים או לנשים בלבד, יש מצוות שהן רק לכהנים ועוד ורק כל העם ביחד יכולים להיות קדושים.

קדושים תהיו | צילום אתר 123rf
קדושים תהיו | צילום אתר 123rf

* רצון להיות בעל תכונה של קדושה, הבנת חשיבות הדברים הקדושים. הרב משה צבי נריה זצ”ל נדרש להפסיק מלימודו כדי לקבל עירוי, ואז אמר: כתוב ‘ונשמרתם מאד לנפשותיכם’. עשו לי את העירוי כהלכה. גם לתלמידים עשו עירוי ותקיימו את הציווי: ונשמרתם… חזקו את התלמידים בעירוי נפש של קדושה, גבורה ואומץ. והוסיף: תנו לי קצת עירוי דם לנפשי, לחזק אותה ולחזק את תלמידי. מילותיו האחרונות היו: קדושה אני מבקש. קודש הקודשים אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל. תנו לי קדושת אהבת ישראל. תנו לי אהבת ארץ ישראל, אהבת ישראל.
ואז קרא כמה פעמים בקול גדול: “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד”. וסיים במילים: “נוציא את כולנו ונתקדש כולנו”. ונדם.

השבוע – כ”ז בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. היהודים שנהרגו נקראו קדושים ולזיכרם ניטע יער הקדושים ובתי כנסת נקראו בשמות כ”זיכרון קדושים“, “קדושי השואה” ועוד. בשבוע הבא יחול יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (ולמחרתו יום העצמאות של מדינת ישראל) שגם הם עלו “במעלות קדושים וטהורים” ואנו עם הקודש, שגרים בארץ הקודש ומדברים בלשון הקודש, לומדים את כתבי הקודש ושומרים את זמני הקודש נזכור אותם, נמשיך בדרך הטובה ונשתדל להרבות קדושה בחיים.

קדושה אני מבקש \ צילום אתר pixabay
קדושה אני מבקש \ צילום אתר pixabay

שבת שלום, שבת מברכין לחודש איר        עדנה ויג      [email protected]


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *